Misyon

Bilgi ve deneyimi teknoloji ile birleştirmek, müşteri talepleri doğrultusunda Ar-Ge’ ye dayalı ürünler tasarlamak, üretmek, sürekliliğini sağlamak, azami ölçüde Savunma sanayimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmak.

Geliştirme : Aldenard