Staj Formu

STAJ KABUL KOŞULLARI

 

TİSAŞ Trabzon Silah San. A.Ş. olarak, lise ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanakları ile hem onların gelişimine destek verip iş hayatına başarılı adım atmalarını, hem de firmamızın gelecek dönemlerdeki potansiyel insan kaynağını oluşturmayı hedefliyoruz. Staj başvurusu ile ilgili genel şartlar aşağıda belirtilmiştir. TİSAŞ’ta staj yapan herkes, bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

 

 • Staj başvuruları yılda 2 dönem halinde gerçekleştirilir. Güz döneminde Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi, Yaz döneminde ise Üniversite ve Yüksekokulların ilgili bölümlerinden stajyer başvurusu kabul edilmektedir.
 • Stajyer kadrosu, TİSAŞ tarafından tespit edilmekte olup müşteri, yakın akraba veya farklı konumdan gelen başvurular, öğrenciler için herhangi bir öncelik sağlamaz.
 • Staj için gerekli belgeler hazırlanıp İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekir. Staj başlangıcı, her iki tarafın karşılıklı onayına müteakip geçerlilik kazanır.
 • Staj boyunca öğrencilerin sigortaları, öğrenim gördükleri kurum tarafından ödenir. Staj başlangıcında bu belgelerin ilgili birime teslim edilmesi gerekir.
 • Staj süresince stajyerlerin işyerine ulaşımı, imkânlar dâhilinde fabrika servisi ile gerçekleştirilir. Stajyerin ikametgâhlarına göre servis güzergâhının veya saatlerinin değiştirilmesi söz konusu değildir.
 • Staj dönemi içerisinde, stajyerlerin farklı birim ve alanlarda görev almalarına azami gayret gösterilir. Ancak kendilerinin hangi birimde ne kadar süre ile görev yapacağı, Üretim Planlama Biriminin vereceği karara göre değişiklik gösterebilir. Bu durum stajyerlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Stajyerler verilen görevleri yerine getirmekle sorumludurlar.
 • Tüm stajyerler, TİSAŞ’ın çalışma şartlarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve işyeri yönetmeliğine göre hazırlanmış kurallara riayet etmek zorundadır. Bu durumlara aykırılık gösteren stajyerlerin stajı hemen sonlandırılır.
 • Staj boyunca devamlılık esastır. Bunun için Puantaj Tablosu oluşturulur ve öğrencinin devamlılığı takip edilir. Belirtilen tarihlerde devamlılık sağlamayan öğrencinin stajı onaylanmaz (geçerli mazereti olan öğrenciler hariç) ve TİSAŞ’ta tekrar staj imkanı tanınmaz.

 

Lise Öğrencilerine Yönelik Staj Başvurusu

 • Meslek Lisesi öğrencilerinin staj başvuruları, TİSAŞ tarafından daha önce bildirilen kontenjan dâhilinde meslek lisesi öğretmenleri/koordinatörleri tarafından yapılır.
 • Öğrenci seçiminde değerlendirme kriteri yüksek not ortalamasıdır.
 • Meslek eğitimi gören öğrencilerin eğitimi, “Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’ne göre yürütülür.
 • Öğrencilere her ay, yaşına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak kaydıyla ücret ödemesi yapılır. Yaz döneminde öğrenim gören öğrencilere her hangi bir ödeme yapılmaz.
 • Başvuru için gerekli belgeler;
 1. Staj Başvuru Formu (sözleşme)
 2. Sağlık Raporu
 3. Sabıka Kaydı
 4. Nüfus Kayıt Örneği
 5. Fotograf (2 Adet)

 

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Staj Başvurusu

 • Staj başvuruları 1 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilir. Bu tarihlerin haricinde başvuru kabul edilmez.
 • Staj başvurusunun kabul edileceği bölümler;
 1. Fakültelerin Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Talaşlı İmalat Öğretmenliği bölümleri,
 2. Yüksekokulların Makine, Malzeme ve Metal Teknolojileri bölümleri
 • Staj başvurusunda değerlendirme kriteri yüksek not ortalamasıdır. Fakülteler için 2.5, Yüksekokullar için 3.0 not ortalaması bulunmayan başvurular dikkate alınmaz.
 • Başvuru için gerekli belgeler;
 1. Staj Başvuru Formu
 2. Öğrenci Belgesi
 3. Nüfus Kayıt Örneği
 4. Transkip
 5. Fotograf (2 Adet)
 • Staj süresi en az 20, en fazla 30 iş günüdür. Bu süre zarfı içerisinde kendilerine herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir.

 

Stajın İptalini Gerektiren Durumlar

Aşağıda belirtilen durumlar karşısında öğrencinin stajı iptal edilir ve TİSAŞ la ilişiği kesilir.

 

 • Geçerli bir mazeret olmaksızın staj yapmaktan vazgeçilmesi veya devamsızlık yapılması,
 • Öğrencinin işyerinin çalıma ve disiplin düzenine, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara riayet göstermemesi,
 • Tesis Güvenlik kuralları çerçevesinde belirtilen hususlara uyulmaması,
 • Yüz kızartıcı veya ahlaki değerleri zedeleyecek veya bu durumları niteleyici fiil veya davranışların gerçekleştirilmesi

 

Öğrenciler, stajları süresince işyerinin kurallarına ve çalışma şartlarına tabidirler. Aksi hasıl olduğunda veya izinsiz 3 (üç) iş günü veya bir staj dönemi boyunca 5 (beş) iş günü devamsızlık yapan öğrencinin keyfi hareket ettiği belirtilerek öğrenim gördüğü kuruma ve ailesine bildirim yapılır. Böyle bir durum karşısında öğrenci, TİSAŞ’tan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Resimli CAPTCHA
Resimde görünen karakterleri girin.
9 Farklı İlde Yer Alan TİSAŞ Teknik Servislerimizin Bilgileri