.45 CAL

Diğer Çeşitlerimiz :

Tümü ZİG M1911 ZİG M45
Geliştirme : Aldenard