Değerler

  • Müşteri memnuniyetini öncelikli işimiz olarak kabul etmek, ihtiyaç ve isteklerinin bir adım ilerisinde hizmet vermek,
  • Sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi destekleyerek yenilikçi ve dinamik olmak,
  • Zamanı ve kaynakları verimli kullanarak yüksek katma değer oluşturmak,
  • Çalışanlarımızın kişisel memnuniyetini sağlamak ve kendilerini geliştirmek için uygun yöntemler kullanmak,
  • Takım ruhunu benimseten, özendiren, verimliliği ve etkinliği arttıran çalışmalara yer vermek,
  • Yasalara ve kişilere saygılı, dürüst ve güvenilir olmak.

 

Geliştirme : Aldenard