İş Güvenliği Politikası

Tüm personelimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışması şirketimiz için en önemli önceliktir. Şirket yönetimimiz “ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ“ ilkesine inanmaktadır. Bundan dolayı işletmemizde İSG Yönetim Sistemi uygulanmakta ve Risk analizi yapılarak muhtemel riskler minimize edilmektedir.

Bu doğrultuda;

  • Yasal mevzuat ve şartlara uyarak ekip ruhu içerisinde insan sağlığını korumak,
  • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temini için tüm çalışanlarımıza eğitim vererek bilinçlenmelerini sağlamak,
  • Olası tehlikeli durum ve davranışlar için risk değerlendirmesi yapmak, bu faaliyeti düzenli yürüterek önleme kültürünü yerleştirmek,
  • Riskleri azaltarak veya kontrol altına alarak sürekli gelişimi sağlamak öncelikli faaliyetlerimizdir
Geliştirme : Aldenard