Ruhsat İşlemleri

SİLAH ALIMI:

Ülkemizde tabanca alımı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ile belirlenmiştir. Tabanca satın almak isteyen birey, bu kanun kapsamına gerekli olan şartları tamamladıktan sonra ancak tabanca sahibi olabilir.

Tabanca alımı, Valilik tarafından verilen “Silah Satın Alma Belgesi” ne müteakip, MKE Kurumunun İstanbul veya Ankara illerinde bulunan Silah Satış Şubelerinden gerçekleştirilir.

RUHSAT İŞLEMLERİ:

 1. Polis Bölgesinde ikamet edenler İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Bölgesinde ikamet edenler İl Jandarma Alay Komutanlığı’nın Silah Ruhsat İşlemleri Bürosuna müracat etmelidir.
 2. Dosya ekine konulacak evraklar şunlardır;
  •  Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden)​
  •  Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  •  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ( Nüfus Müdürlüğünden)
  •  İkametgah ( Nüfus Müdürlüğünden )
  •  8 Adet Fotoğraf
  •  6183 nolu Kanuna göre 22/A kapsamında vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge (Vergi Dairesinden)
  • Adli Sicil Kaydı (Yaş, Ad-Soyad Değişikliği ile evli bayanlar için ilk durumları ile mevcut durumlarını gösterir ayrı ayrı sicil kaydı olmalıdır)
  • Silah İstek Formu (Silah Ruhsat Biriminde matbuu dilekçe olarak buunur)
  • Dilekçe (Taşıma Ruhsat müracatında ruhsat gerekçesi belirtilmelidir)
 3. Hazırlanan evraklar karton dosya içerisinde ilgili Silah Ruhsat Şube’ye teslim edilir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, müracaat eden şahsın takip edeceği başka bir husus bulunmamaktadır. Şahıs, Silah Satın Alma Yetki belgesinin çıkmasını bekleyecektir.
 4. İlgili Makam tarafından yapılan tahkikat olumlu çıkarsa Vali(lik) onayı ile dosya sahibine “Silah Satın Alma Belgesi” verilir.
 5. Verilen bu belge ve Nüfus Cüzdanının aslı ile MKE Kurumunun İstanbul veya Ankara illerinde bulunan Silah Satış Şubelerinden tabanca ve mühimmat alımı gerçekleştirilebilir. Tabanca satışı bu iki belge üzerinden yapıldığı için, belgeler üzerinde yer alan bilgilerinin okunabilirliği ve birbiriyle tutarlılığı kontrol edilmelidir.
 6. Satın alınan tabanca, faturası ile birlikte dosya işlemlerinin yapıldığı birime getirilerek ruhsat kartı tanzim edilir.
Geliştirme : Aldenard