Teknik Yeterlilik

Çeyrek asra yakın bir süredir savunma sanayinde faaliyet gösteren TİSAŞ, yılların getirdiği bilgi birikimini, ileri teknoloji ile birleştirerek sizlere mükemmel ürünler sunmaktadır.

Üretim için gerekli hammaddeyi ilke elden temin ederek ürünü kendi bünyesinde imal eden TİSAŞ, çeşitli gruplarda farklı talaş kaldırma teknikleri uygulayarak bir araya getiren komplike üretim hatlarına sahiptir.

Silah kullanımı konusunda profesyonel kişilerin önerileri ve pazar talepleri doğrultusunda TİSAŞ Ar-Ge birimi, yeni ve özgün modeller oluşturmakta, özel CAD programları kullanarak prototipleştirmekte, uygun yazılımlar ile görsel ve sistemsel olarak uygunluğunu test etmektedir. Çalışma sisteminin uygunluğu, ergonomik yapısı, atış performansı gibi bir çok kriter bu programlar dahilinde belirlenir. Birim aynı zamanda, katı modelleme teknikleri ve 3 boyutlu yazıcılar ile tasarım çıktılarını doğrulamakta ve prototip imalatın uygunluğunu teyid etmektedir.

Üretim uygulamaları, MRP sistemi ile entegre edilmiş olup, tüm süreçler kayıt altına alınmıştır. Birim maliyet, üretim zamanı gibi bilgiler, bu sistem sayesinde ve kolayca erişilebilir yapıda oluşturulmuştur. İstatistiki yöntemler neticesinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları sisteme kolayca entegre edilmektedir.

Talaşlı imalatın büyük bir kısmını, yüksek hassasiyet ve pnömatik bağlama sistemleri ile CNC tezgahları oluşturmaktadır. Özel CAM yazılım sistemleri ile entegre edilmiş bu tezgahlar, amaca uygun üretilmiş kesici takımlarla ve insan faktörünün minimize edildiği yöntemlerle desteklenmiştir. Çok eksenli tezgahlarda yapılan talaşlı imalat, üretim hızını arttırdığı gibi, gerekli olan ekipman ihtiyaçlarını azaltmakta, üretime esneklik kazandırmaktadır. Modeller arası geçişlerde özel fikstürler kullanılarak, duruş süreleri min. seviyede tutulmaktadır. Firma içerisinde uygulamaya konulan 6ð (Altısigma) tekniği ile süreçlerin ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü sistemli bir şekilde yapılmaktadır.

En önemli parçalarından biri olan Namlu, tamamen TİSAŞ bünyesinde ve soğuk dövme metodu ile üretilmektedir. Her çeşit çap ve boyda namlu üretim yeteneğine sahip olan TİSAŞ, Dünya’da kabul gören bu üretim şekli sayesinde ürünlerine yüksek atım garantisi vermektedir.

Özel proses sınıfında yer alan ısıl işlem ve kaplama birimleri, önceden tanımlanmış süreçlere göre ve otomasyon sistemlerine bağlı olarak işlemlerini yürütür. Sahip olduğu iki farklı ısıl işlem tesisi ile tüm metal parçaları uygun sertliğe ulaştıran bu birim, bünyesinde oluşturduğu laboratuvar ile mikro yapıya kadar malzeme yapısını kontrol edebilmektedir. Ürün üzerinde bulunması gereken kaplama, kaplama tesislerinde uygun reçetelerde hazırlanmış olan banyolarda gerçekleştirilir. Çalışma sistemine göre uygun kaplama kalınlıkları özel cihazlarla kontrol altında tutulmaktadır.

Gerek üretim süreçleri gerekse ürünün atış kontrol testleri tecrübeli ekibimiz tarafından %100 seviyesinde gerçekleştirilmektedir. Üretim bandında kullanılan kontrol cihazlarının uygunluğu, bünyesinde kurulmuş olan laboratuvarlarda ve özel test cihazları ile kalibrasyona tabi tutularak kontrol edilmektedir. Bu laboratuvarların uygunluğu ise, Akredite kuruluşlar tarafından denetlenmektedir. Atış uygunluğu, amaca uygun hazırlanmış atış poligonunda ve gerekli NATO standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmekte ve uygunluğu teyid edilmektedir.

Geliştirme : Aldenard