TİSAŞ’ta Çalışma Hayatı

Sürekli ilkleri gerçekleştiren TİSAŞ’ı diğerlerinden ayıran en önemli olgu, özveriyle ve yılmadan çalışan profesyonel çalışma kadrosudur. Amacımız, TİSAŞ ailesi olarak daha büyük projelere birlikte imza atmak ve birlikte büyümektir.

Çağdaş İnsan Kaynakları yaklaşımı ile hedefimiz; eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişimlere açık, yaratıcı ve kendini geliştiren çalışanlar oluşturmaktır.

Çünkü en değerli kaynağımız İNSAN’dır.

İşe Alım ve Oryantasyon:
Belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşabilmek için işe alma sürecindeki amacımız, kişilerin bilgi beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun “doğru işe doğru insan” yerleştirilmesini sağlamaktır.

TİSAŞ’taki açık iş ilanlarını görmek için İŞKUR veya diğer özel ilan sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

TİSAŞ’a müracaat eden adayların, eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, yabancı dil seviyesi, teknik bilgi düzeyi ve pozisyonla ilgili tecrübesi dikkate alınır. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulanan aday, İnsan Kaynakları ve İlgili departman ile görüşerek işe alım süreci gerçekleşir.

İşe alımı gerçekleşen personel, ilk önce şirketin tarihçesi, organizasyonu, tesisle ilgili yasal zorunlulukları, işçi sağlığı ve iş güvenliği hususlarını, üretim aşamalarını ve görev yapacağı birim bilgilerini içeren oryantasyon eğitimine tabi tutulur.

Ücretlendirme:

İşe alım sürecinde ücret tespiti, kişilerin sahip olduğu yetkinliklere, adayların sahip olduğu eğitim seviyesi ve iş tecrübesine dayanılarak tespit edilir.

Yılda bir defa ücretler gözden geçirilir. Bu gözden geçirmede iş değerlendirme ve kişinin performansı esas alınır.

YAN HAKLAR 

TİSAŞ çalışanlarına değer verir ve çalışan memnuniyetine yönelik yan haklar sağlar.

İzin Bilgileri:
Yıllık ücretli izne hak kazanabilmek için en az 1 yıl çalışmış olmak gerekir.
Kıdeme göre izin bilgileri aşağıdaki gibidir.

  • 1 yıldan 5 yıla kadar (5. yıl dahil) – 14 iş günü
  • 6 yıldan 14 yıla kadar (14. yıl dahil) – 20 iş günü
  • 15 yıl ve üzeri – 26 iş gününden az olmamaktadır.

Yemek:
Her çalışan için öğle yemeği verilir.

Özel Sağlık ve Hayat Sigortası:
TİSAŞ’ta çalışma ayrıcalığına sahip olan tüm üretim personeline, hayat sigortası yapılır.

Ayın Elemanı:
Personel arasında motivastonu arttırmak, hızlı ve kaliteli üretimi teşvik etmek, takım çalışması ruhunu benimsetmek amacıyla ayın elemanı seçilir ve ödüllendirme yapılır.

Sosyal İmkanlar:
Şirket bünyesinde gerçekleştirilen piknik, çevre gezileri, ailesel yemek vb. etkinlikler, iş yaşamımızı renklendirir ve personelin birbiriyle olan iletişimini güçlendirir.

İş Yeri Hekimi:
TİSAŞ’ta çalışma ayrıcalığına sahip olan tüm üretim personeli, işyeri hekimine ücretsiz muayene olup, sağlık sorunlarıyla ilgili tedavisini yürütebilir.

Geliştirme : Aldenard